Photo of the Day: Monday August 10 2009

IOTY-100

IOTY-100

Ezra Millstein, Americus, Georgia