Photo of the Day: Monday August 10 2009

IOTY-100
IOTY-100
Ezra Millstein, Americus, Georgia