Photo of the Day: Wednesday March 25 2009

IOTY-100
IOTY-100
Ezra Millstein, Americus, Georgia