Photo of the Day: Monday April 13 2009

IOTY-093
IOTY-093
Qilai Shen, San Diego, California